X

Newcom Construction

ir būvniecības uzņēmums, kurš sekmīgi darbojas Latvijas dzīvojamo māju, sabiedrisko un komercbūvju, kā arī inženiertehnisko objektu būvniecības tirgū kopš 2003.gada.


Newcom Construction galvenais mērķis


ir panākt vadošā būvniecības uzņēmuma ar visaugstākajiem kvalitātes, vides draudzīguma un darba drošības principiem statusu Latvijā.
Mūsu mērķu sasniegšanai tiek nodrošināti:

  • kompetenti un kvalificēti darbinieki ar vēlmēm un spējām mācīties;
  • abvēlīgi sadarbības līgumi un savstarpējā uzticēšanās starp partneriem;
  • koncentrēšanās uz līgumu izpildi visās darbības jomās;
  • videi draudzīga rīcība ar mērķi samazināt piesārņojumu;
  • droša darba vide, kas atbilst visām darba drošības prasībām.

Newcom Construction ir ieviesis kvalitātes


vides un arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 45001:2018 standartiem, kas uzņēmumam un līdz ar to, arī tā klientiem, dod sekojošas priekšrocības:

  • Garantēta produktu, procesu un pakalpojumu kvalitāte;
  • Augsta klientu apmierinātība, kas tiek izteikta izmērāmos rādītājos;
  • Paaugstināta ražotspēja, un efektīva resursu izmantošana.

Newcom Construction nepārtraukti pilnveido


savu darbību būvniecībā, se- kojot līdzi un attīstītot uzņēmumā jaunas tehnoloģijas. Mūsu mērķis ir ķlūt par atpazīstamiem un augstu vērtētiem pakalpojumu sniedzējiem nozarē.

Mēs uzņemamies pilnu atbildību par mūsu ietekmi uz vidi un mūsu personāls pastāvīgi rūpējas par piesārņojuma samazināšanu un dabas saudzēšanu, jo tā ir neatņemama cilvēces sastāvdaļa. Nepārtraukti pilnveidojam ieviesto kvalitātes, vides un darba aizsardzības sis- tēmu un ievērojam normatīvo aktu un citas saistošās prasības. NEWCOM CONSTRUCTION kvalitātes, darba aizsardzības un vides vadības sis- tēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajiem standartiem ISO9001, ISO14001 un OHSAS18001.

Galvenās darbības jomas

no
būvatļaujas izņemšanas

līdz
nodošanai ekspluatācijā


NEWCOM CONSTRUCTION piedāvā inovatīvus un klientiem draudzīgus risinājumus. Mūsu uzņēmuma galvenā bagātība ir darbinieku izcilās zināšanas, paveikto darbu augstā kvalitāte, pieredze un elastīga klientu apkalpošana.

NEWCOM CONSTRUCTION galvenais mērķis ir panākt vadošā būvniecības uzņēmuma ar visaugstākajiem kvalitātes, vides draudzīguma un darba drošības principiem statusu Latvijā.

NEWCOM CONSTRUCTION kvalitātes, darba aizsardzības un vides vadības sis- tēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajiem standartiem ISO9001, ISO14001 un ISO45001.


 

NEWCOM Construction participate in society "Mechanical Engineering and Metalworking Industries Association" and the Latvian Investment and Development Agency (LIDA) project implemented by metalworking proffesionals training (Project No.L-APA-10-0027), co-funded by the European Social Fund.

NEWCOM Construction is a partner of the project "Industrial Energy Efficiency Cluster" and receives support in accordance with contract No.L-KAP-12-0007 concluded on 12.09.2012. between the association "Passive House Latvia" and the Latvian Investment and Development Agency of Industrial Energy Efficiency Cluster project implementation, co-financed by the European Regional Development Fund.

NEWCOM Construction carries out Sports Center "Mežaparks" reconstruction work. Reconstruction is co-financed from the state budget.

Sazinieties ar mums → Un mēs palīdzēsim jums atrisināt jebkuru ar celtniecību saistītu jautājumu